БиблиографияБиблиография за боеприпаси - КИРИЛИЦА


Библиография за боеприпаси - ЛАТИНИЦА


Дисертации за боеприпаси от български автори


е-Books по  Б О Е П Р И П А С И

e-Books по боеприпаси - БАЛИСТИКА

e-Books по боеприпаси - АЕРОДИНАМИКА

e-Books по боеприпаси - ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

e-Books по боеприпаси - ПИРОТЕХНИКА

е-Books по боеприпаси - ТЕРОРИЗЪМ

е-Books по боеприпаси - НЕСМЪРТОНОСНИ ОРЪЖИЯ ( NLW - Non-Lethal Weapons )

e-Books по боеприпаси - ЕКОЛОГИЯ

e-Books по боеприпаси - УТИЛИЗАЦИЯ

е-Books по  В Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Е


This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=60