Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
Търсенеe-Books - ЕКОЛОГИЯ

К р и в о ш е и н  Д.,  Л. М у р а в е й,  Н. Р о е в а  и др. Экология и безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие для вузов. Под ред. Л.А. Муравья.М., ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 

T h o m a s   J.  a n d   O t h e r s. Characterization and Fate of Gun and Rocket Propellant Residues on Testing and Training Ranges: Interim Report . Virginia, Engineer and Research and Development Center, January 2007.
 
    

От Галерията
Paraklis 3.JPG
Потребителски вход