Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
Търсенеe-Books - ПИРОТЕХНИКА


К а т а л о г  пиротехнических изделии

К р ы л о в  О. Основы фейверочного искусства. История развития фейверочного искусства. М., 2000.

Л и х а ч е в  В. Пиротехника в кино. М., Искусство, 1963.

М а й с а к  Н., И. Д о л и н с к и й. Пиротехническая служба и техника безопасности при заготовке и переработке вторичных металлов. Част II. М., Металлургия, 1982.

П л а т о в  Г. Пиротехник. Искусство изготовления фоейевергов. М., Ексмо, 2005.

Ф р е й м а н  А. Краткий курс пиротехники. М., ГИ ОП, 1940.

Ч у в у р и н  А. Занимательная пиротехника. Част І. Опасное знакомство. Харков, Основа, 2003.

Ш и д л о в с к и й  А. Основы пиротехники. М., Машиностроение, 1973.

C o n k l I n g  J. Chemistry of Pyrotechnics. Basic Principles end Theory. New Work, 1984.

E l l e r e n  H. Military and Civilian Pyrotechnics. New Work, 1963.

M i c h a e l  R. The Chemistry of Fireworks. Cambridge, 2000.

M o r a n  P. Complete Book of Flash Powder. Branford, Florida, , 1993.


 
    

От Галерията
Книга "Генералите от ракетни войски и артилерия на Сух
Потребителски вход