Книга за утилизация на боеприпаси

Дата 2008/10/5 15:10:00 | Категория: Публични страници

Особено актуална днес, на прага на утилизацията на излишните за   Българската армия боеприпаси, книгата на д-р Валери Митков и доц. д-р Гергана Камбурова е съществен принос към усилията на специалистите по боеприпаси, военноначалници и експерти от Министерството на отбраната, специалисти и търговци от отбранителната промишленост, занимаващи се тази проблематика.
Тази книга, с предговор и под общата редакция на известния специалист по взривни работи проф. д-р Славчо Лазаров, е полезна най-вече със споделения от авторите практически опит от оползотворяването на отпадните барути чрез влагането им в производството на промишлени взривни вещества, използвани широко в националното стопанство.
Както посочват и самите автори книгата е по същество монография в която е обобщена дългогодишната им творческа дейност в областта на взривната техника и технологиите за производство на промишлени експлозиви с използване на получаваните бездимни барути в процеса на утилизация на различните видове излишни за армията боеприпаси.
Основното предназначение на книгата е учебник за студентите, изучаващи научната специалност "Техника и технология на взривните работи" и по специално "Производство на експлозиви за граждански цели". Ще бъде полезна и при обучението в школите за проектанти и ръководители на производство на взривни материали. Книгата може да се използва също така и от инженерните кадри, занимаващи се с изследване, проектиране и взривяване в промишлени условия.
Книгата може да бъде закупена в книжарницата на МГУ "Св. Иван Рилски".
ASA Bulgaria


Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=53