Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
ТърсенеНовини : 128-годишен юбилей на служба АВ в БА
на 2006/11/19 19:00:00
Новини

  Уважаеми колеги,

УС на Сдружението Ви честити 128-та годишнина на служба “Артилерийско въоръжение” в БА!
На всички - здраве и късмет!

ASA Bulgaria

Повече за празника и служба АВ четете в приложението по долу със заглавие "Пълен текст" ...В-к "Българска армия", бр. 16486 от 17.11.2006 г.

Барутът все още е сух!

Оръжието като традиция и гордост е част от доброто име на България

Направена е първата стъпка за сертификация на Централния артилерийски технически полигон "Змейово", казва предпразнично началникът на отдел "Въоръжение и бойни припаси" в управление "Логистика" - ГЩ, полковник Николай Керелски

- Г-н полковник, след промените през тази година запази ли се мястото на службата в структурата на ГЩ, както и нейният състав?

- В изпълнение на План 2015 от първи юни ГЩ и органите за логистика в ГЩ имат нова структура, в състава на която като обособен специализиран отдел е отдел "Въоръжение и бойни припаси" (В и БП). Той е елемент на единната логистика на БА, намира се в състава на управление "Логистика" на ГЩ, с което са възстановени специализираните отдели. Нашият отдел намери своето достойно място в реорганизираната структура на ГЩ. По същия начин в щабовете на видовете въоръжени сили в отделите по логистика има съответната структура, която се занимава с въпросите по осигуряване на въоръжението и бойните припаси като обособена такава структура. С това създадохме стройна система от ниво Генерален щаб до ниво съединение по осигурявана на поделенията от БА с въоръжение и бойни припаси.

Отделът се състои от две основни направления. Направление "Въоръжение", което обхваща стрелковите системи, средствата за индивидуална балистична защита, електронно-оптически прибори, системи за управление на огъня, артилерийски системи, разузнавателни системи в областта на откриване, ПВО, зенитно-ракетните комплекси и др. Второто направление е "Боеприпаси", което обхваща цялата широка номенклатура и спектър от бойни припаси на въоръжение в БА, както и системата за контрол, съхранение, отчет и отчетност.

- Кои са основните задачи, които стоят за решаване пред специалистите от специализирания отдел?

- Основните задачи, които стоят пред нас, са създаване и утвърждаване на стройна система за планиране, заявяване, осигуряване, поддръжка и отчет на въоръжението и бойните припаси в БА. Наличието на такъв специализиран отдел дава възможност при съставяне на плана за материално-техническо осигуряване на Българската армия специалистите да определят точно мястото и всички съпътстващи и необходими документи, като спецификации и изходни задания, за осигуряване на доброто изпълнение на материалния план на БА. За да може да бъде комплектована с необходимите въоръжения, бойни припаси, средства за наблюдение и в целия спектър на въоръжението и бойните припаси. А също така да усъвършенстваме системата за техническо обслужване и ремонт на съществуващите и новите, влизащи на въоръжение в БА, системи въоръжение.

- Г-н полковник, колко останаха подчинените ви поделения след промените и с какво са свързани основните им функции?

- В съответствие с План 2015 и реорганизацията в ГЩ управление "Логистика" пое всички планиращи и координиращи функции по осигуряване на логистиката на БА. В бригада "Логистика" като наследник на КМТО останаха структурите , които се занимават основно с получаването, съхранението на В и БП. В този си вид бившите складове за В и БП в основната си част станаха като елемент на бригада "Логистика". На пряко подчинение на ГЩ в структурите, осигуряващи МО и ГЩ, бе изведен Централният артилерийски технически полигон в Змейово като структура, която изпълнява общи за БА и МО функции и този полигон с разпореждане на ГЩ се управлява от нашия отдел. Всички останали структури са в подчинение на бригада "Логистика".

- Централният артилерийски технически полигон вече има ли сертификат?

- След срещата при президента, за да се намали напрежението относно съществуването и дейността на полигона, бяха положени значителни усилия, отвори се вратата на полигона за посещение от гражданския комитет, даде се възможност на гражданството чрез своите представители в този комитет да се запознае с дейността на полигона, да упражнява контрол на неговата дейност и да се убеди на практика, че там не се извършват дейности, които оказват вредно въздействие върху околната среда в Стара Загора. Една от мерките, насочени към повишаване на доверието на гражданството към дейността на полигона, е сертифицирането на полигона като система за управление на околната среда. Това е сравнително един по-дълъг процес, който изисква изграждането на система на контрол на околната среда като първа стъпка и последващото й сертифициране. Тази първа стъпка можем да кажем, че сме я направили Съвместно с Министерството на околната среда сме определили техническата спецификация и изискване към автоматизирана станция за контрол на състоянието на въздуха, която да работи в автоматичен режим, заедно с такива станции на Министерството на околната среда, като гаранция, че като независим източник ще бъде определяно състоянието на атмосферния въздух на полигона. Процедурата по доставката за закупуване и доставка на тази станция е открита от този месец, изготвена е необходимата документация, осигурено е и финансирането. Надяваме се до края на тази година чрез дирекция "Управление на доставките" да успеем да придобием тази автоматична станция, с което ще дадем още веднъж възможност на гражданите на Стара Загора да се убедят, че полигонът не е заплаха за населението.

- Как се справяте с предизвикателствата по изучаването и използването от българските миротворци на нови оръжия - несмъртоносни пушки и др. Ще имаме ли на въоръжение нови оръжия, които да се използват по време на мисии?

- Участието на БА в различни мисии налага въвеждането на нови системи въоръжения, на средства за индивидуална балистична защита, подобряване и усъвършенстване на сега съществуващите системи въоръжение и бойни припаси. Само в близките няколко години ние просто от армия, която не ползваше средства за индивидуална балистична защита, се променихме и приехме на въоръжения няколко вида такива средства, въведохме ги във всички контингенти и няма такъв контингент, който да е на мисия и да не е снаряжен с все по-модерни, с много добри качества средства за такава защита, с все по-модерни оптически или електронно-оптически и други системи за наблюдение и водене на огън. В зависимост от задачите на контингентите се въвеждат и нови системи - несмъртоносни оръжия, усъвършенствани бойни припаси, което подпомага изпълнението на задачите в различни точки на света.

- В близко бъдеще очаква ли се въвеждането на някакво ново въоръжение в БА?

- При нас този процес не е спирал никога. В момента влизат елементи за сега съществуващото въоръжение - дневни и нощни мерници за стрелковите системи, артилерийската материална част се снабди със система за управление на огъня на артилерията, приехме различни нови калибри за бойните припаси, влизат нови стрелкови системи като 5.56, като 9Х19 и др.

- Нашите момчета в "Ашраф" казаха, че са доволни от новите български бронежилетки. Ще бъдат ли осигурени още от тях?

- Сключеният през 2006 г. договор за доставка на средства за индивидуална балистична защита, бронежилетки и каски е по Закона за обществените поръчки, като спечелилата фирма е българска. Първата партида постъпи в БА. Минаха изпитанията на втората. Очаква се нейното изпълнение, тоест, постъпване на нови количества бронежилетки и каски за армията. Не само за мисии, а за изпълнение цели на силите. Една голяма част от тях ще са български, които доказаха своята надеждност и на практика. Друг е въпросът, че няма такава универсална бронежилетка за всички условия - както метеорологични, така и за условията на боя. Едни са изискванията за бронежилетката при патрулиране, други при участие в конфликти с определена интензивност. Едни са изискванията за бронежилетката в България, други за Ирак, трети за Афганистан.

- Какво е в момента служебното оръжие на офицера?

- Преобладаващото количество в момента са 9- мм пистолети от системата "Макаров", както и други 9-мм пистолети от системата "Аркус". Част от командния състав е въоръжен и с автомати в зависимост от щата и мястото му. Към този момент е установена необходимост от определена промяна, но това ще се извършва постепенно,като приоритет е комплектоване на подразделенията по цели на силите и след това останалите.

- Кой в момента е най-големият музей за оръжие и бойни припаси в БА?

- В БА има два обособени музея. За въоръжение - във Велико Търново, и за бойни припаси - в Ловеч. Тематични са и всеки показва развитието на В и БП.

- Г-н полковник, какво ще пожелаете на въоръженците за професионалния празник?

- Желая им преди всичко здраве и професионални успехи. Да поддържат барута сух, оръжието в изправност. Да се гордеят със своята професия, да се самоусъвършенстват и никога да не забравят, че оръжието като традиция винаги е било гордост и е допринесло за доброто име на България.

Разговора води Красен Бучков

       Версия за печат
Коментарите са собственост на авторите. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.От Галерията
Краси и младата компания
Потребителски вход