Нормативни документи

Секция "Основни нормативни документи, отнасящи се до дейността на Сдружението"Управленска програма на правителството на Република България "Отбрана и сигурност"

План за модернизация на Въоръжените сили на Република България 2002-2015 г.

Стратегия по отбранителна аквизиция

Концепция "Система за развитие на въоръженията"

Концепция за екологическа защита и опазване на околното среда в БА

Справка за основните проекти за модернизация на въоръжените сили на Република България

ВС 2.03-82 Разработване и внедряване в производството на изделия с военно предназначение (Old)

ВС 2.03:2007 Разработване и внедряване в производството на отбранителни продукти (New)

Правилник за НИРД в МО и БА

Правилник за управление на жизнения цикъл в МО и БА

Правилник за изпитване на отбранителни продукти в МО и БА


 


This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=39