Декларация против прибързаното решение за решаване съдбата на полигона в Змейово

Дата 2009/7/2 10:40:00 | Категория: Новини

undefinedundefinedundefined

До медиите

Копие на вниманието на:

Президента на Р България и

Главнокомандващ на Българската армия

Г-н Георги Първанов

Министър-председателя на Р България

Г-н Сергей Станишев

Министъра на отбраната на Р България

Г-н Николай Цонев

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на

Сдружението на специалистите по боеприпаси в България

Относно: Закриването на Централния артилерийски технически изпитателен
полигон - Змейово

Експертите от Сдружението на специалистите по боеприпаси и професионалната общност сме изненадани и силно притеснени от огласеното на пресконференция на 30 юни в гр. Ст. Загора решение на министъра на отбраната за стартиране на процедура по закриване на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) - Змейово.

Изпълнението на това решение ще доведе до:

- невъзможност за изпитвания за оценка на функционалните характеристики на боеприпасите от складовете на Българската армия;

- невъзможност за изпитване на нови боеприпаси от среден и по-голям калибър и елементи за тях, произведени от отбранителната индустрия на страната от независим държавен орган, какъвто е ЦАТИП;

- спиране за неопределено време на научноизследователската дейност в областта на боеприпасите и новите въоръжения, свързана с техните полигонни изпитвания.

Считаме, че посочените аргументи за закриване на ЦАТИП и преместването на дейността и съоръженията на полигона на Полевия учебен полигон „Корен” (ПУП „Корен”) са необосновани и непрофесионални, а министъра на отбраната е подведен.

Непрекъснатите притеснения на обществото, че дейностите на полигона са причина за обгазяването на гр. Ст. Загора” не са професионален аргумент. По безспорен начин с Доклада на временната анкетна комисия на парламента за обгазяването на Ст. Загора с председател депутата Владимир Дамгов, професор от БАН, още през месец септември 2005 г., бе доказано, че полигонът в Змейово не е замърсител в района. Резултатите от проверката на комисията и заключенията на доклада бяха приети със 124 „За”, само двама „Въздържали се” и нито един глас „Против”от народните представители и подкрепени от професионалната общност.

Логично е, че преместването на ЦАТИП от Змейово в ПУП „Корен” ще породи същите, макар и необосновани, „притеснения” в жителите на населените места около ПУП „Корен”, включително в жителите на близките градове Хасково и Харманли.

Аргументът, че „разходите за преместването са няколко пъти по-малко от средствата, необходими за поддържането” е неверен, тъй като част от съоръженията на ЦАТИП не могат да бъдат премествани. Те трябва да бъдат разрушени и наново изграждани.

На ръководството на министерството на отбраната трябва да е било известно, че ЦАТИП съществува повече от 30 години и на полигона са извършвани освен изпитвания на нова продукция въоръжения и боеприпаси и изпитвания за оценка на функционалните характеристики на боеприпасите от складовете на Българската армия. С решението да се закрие ЦАТИП, изпълнението на тези дейности за неопределен период от време се прекретява, а изпитването на боеприпаси от среден и голям калибър, а това означава и производството им от търговските дружества от отбранителната промишленост, става практически невъзможно. Със сигурност основните производители на боеприпаси в страната ще реагират остро на това решение, тъй като то ги обрича на фалит или прекратяване на производството на основни номенклатури боеприпаси и елементи за тях.

Предаването на съответните площи от територията на ЦАТИП на Агенцията по горите и на Министерството на земеделието, каквото е предложението, е също невъзможно. Огромни площи от района на полигона са „замърсени” с взривни остатъци и невзривени снаряди, останали под повърхността на земята, въпреки стриктният отчет за водене на неразривите през последните години. Тези площи задължително трябва да бъдат „прочистени” по технологията, предвидена за прочистване на района на взривеното поделение в Челопечене, отнемаща години високо специализиран труд.

Могат да се изредят още редица аргументи за ненавременното и необосновано решение за закриване на ЦАТИП и преместването му на неподходящо място, каквото е ПУП „Корен”.

Като имаме предвид дори само няколкото изброени факта считаме, че вземането на решение за закриване на ЦАТИП е въпрос от национално значение и не е по силите и компетенцията на Министерството на отбраната да го реши самостоятелно.

Категорични сме в оценката си, че обявеното решение за закриване на ЦАТИП от министъра на отбраната е прибързано, необосновано и неизпълнимо в полза на националния интерес без участието на широк кръг от експерти от министерството на отбраната и търговските дружества от отбранителната промишленост.

Ние, експертите в областта на въоръжението и боеприпасите, настояваме пред президента на Р България и главнокомандващ на Българската армия, министър-председателя и министъра на отбраната обявеното решение за закриване на ЦАТИП да бъде преразгледано. Да бъде проведен експертен дебат с участие на професионалната общност и всички заинтересовани страни за вземането на експертно обосновано и в максимална защита на националния интерес решение за съдбата на ЦАТИП.

Председател на Управителния съвет на Сдружението

на специалистите по боеприпаси в България:

Полковник о.р. ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентин Радев

София, 02 юли 2009 г.




Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=63