Актуална книга за промишлени взривни вещества

Дата 2009/1/25 21:10:00 | Категория: За регистрирани

Малко са книгите на български език и още по-малко са такива, написани от български автори, посветени на взривните вещества и боеприпасите. Книгата "Производство на експлозиви за граждански цели" е една от малкото такива книги.   Авторът, д-р Валери Митков, е признат специалист в областта на промишлените взривни вещества и боеприпасите. Наред с основната си дейност е и преподавател в МГУ "Св. Иван Рилски". Може би това е в основата на идеята да напише този труд, оформен и представен в началото на книгата като учебник за студентите от университета.
В учебника е отделено място за химията и технологията на взривните вещества, използвани за граждански цели, като основно внимание е отделено на тротила, като основна суровина за производството на прахообразни и грубодисперстни промишлени взривни вещества. Подробно са разгледани механичните процеси за производство на промишлените взривни вещества. Особено внимание е отделено на използването на отпадните взривни вещества (от утилизацията на излишни или с изтекъл срок на годност боеприпаси) за производство на промишлени взривни вещества, включително от изходна суровина - твърди ракетни горива.
Достойнство на книгата е съчетанието на задължителната теоретична част, например за определяне на взривните характеристики на взривните вещества с практическата насоченост на разглежданите процеси на производството им. Заслужава да бъде специално отбелязано изящното художествено оформление на кориците на книгата и отличния печат, очевидно традиция на едноименната издателска къща на МГУ "Св. Иван Рилски".
Книгата все още може да се намери в книжарницата на университета.
ASA BulgariaТази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=58