Покана за Общо събрание

Дата 2008/6/12 19:20:00 | Категория: За регистрирани

П о к а н а
за Общо събрание

Управителният съвет на Сдружението на специалистите по боеприпаси в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 14 юли от 19.00 ч. в гр. София, хотел “Шипка” при следния дневен ред:
1.Доклад за дейността на Сдружението през 2006 и 2007 г.
2.Обсъждане на проект за бюджет за 2008 г.
3.Организационни въпроси
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и се провежда 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС на ССББ: Полк. .........(п)......... Валентин Радев
София, 12.06.2008 г.
Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=47