Нов Закон и Правилник

Дата 2007/4/22 8:40:00 | Категория: Новини


На 02 февруари 2007 г., в Държавен вестник, бр. 11 е обнародван новия Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, а на 17 април 2007 г., в ДВ, бр. 32 е обнародван и Правилника за прилагане на закона, приет с ПМС № 72 от 03.04.2007 г. Тук можете да се запознаете с последните текстове и на Тарифата за таксите, които се събират по този закон.
(виж "пълния текст")
ASA Bulgaria

В служебната част на сайта "Само за членове", в секция "Н О В И Н И", можете да се запознаете с отправената към членовете на Сдружението Покана за участие в семинар по темата.
Допълнителна информация по темата ще намерите в
Доклад на междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс за 2005 г.Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=30