Юбилея на Асоиацията на Сухопътните войски на България

Дата 2006/11/25 14:20:00 | Категория: Новини

  Уважаеми колеги от ССВБ, честит юбилей!
Надяваме се и за в бъдеще да работим заедно, да отстояваме онтересите на нашите члеове и проявяваме съвместна активност по проблеми касаещи двете Сдужения.

УС на ASA Bulgaria

Представители на Сдружението на специалистите по боеприпаси в България Дичко Апостолов и Валентин Радев (вдясно) връчиха на генерал-лейтенанта от резерва Кирил Цветков (вляво), председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България, картина по случай навършването на една година от създаването на Асоциацията.Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=24