Вече имаме своите първи 13 вещи лица /експерти/ на Сдружението

Дата 2006/2/20 21:40:00 | Категория: Новини

Уважаеми колеги,
Вече са публикувани списъците на утвърдените вещи лица /експерти/ за 2006 г. към окръжните съдилища, съгласно текста на чл. 200ж от Закона за съдебната власт. Вероятно поради смяната на главния прокурор все още не са публикумани списъците на ВАС, ВКС, НСС и ВКП. Щом бъдат публикувани ще ги поставим и нашия сайт в секцията "Само за членове!". От днес в тази секция са качени трите списъка с вещи лица за Софийския окръжен съд, Пловдивския окръжен съд и Русенския окръжен съд. Общият брой на наши представители /основно членове на сдружението/ е 13 души. Списъците на вещите лица за всички окръжни съдилища в Р България можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието. На утвърдените в тези списъци наши колеги и членове на Сдружението - честито! ... Четете нататък ...
ASA Bulgaria
... продължение ... Поради това, че проекто-списъците за Окръжните съдилища за гр. Сливен, гр. Стара Загора, гр. Варна и гр. Шумен са подадени от администрацията за утвърждаване в нарушение на закона преди края на месец декември 2005 г. нашите представители от тези области не влязоха в списъците за вещи лица за 2006 г. Разбира се нашите списъци ще бъдат подадени през 2006 още през месеците юли и август, както бяхме посъветвани от същите чиновници в знак на извинение. Показателно е, че всички подадени наши кандидатури бяха утвърдени без обструкции. Нещо повече, в повечето съдилища изискват и свидетелство за съдимост на кандидата за вещо лице. В нашият случай гаранцията на печата на Сдружението бяха достатъчни. Само в два от Окръжните съдилища позвъниха в ръководството за допълнителна устна информация. Очакванията ни са, че през 2007 г. всички членове и симпатизанти кандидати от името на Сдружението ще бъдат утвърдени за вещи лица и след доста години ще успеем да разбием монопола на колегите от МВР, особено в някои райони, като София, Варна, Русе и др.Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=11