Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
Търсене« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 18 »
Новини : Весели Коледни и Новогодишни празници!
на 2009/12/23 22:40:00
Коментари?
Новини : 131 години АВ служба в БА
на 2009/12/13 21:30:00
Новини


131 години от създаването на служба РАВ в Българската армия бе отпразнувана в ресторанта на ВМА в София. Авета от всички поколения се събраха и заедно вдигнаха наздравица за службата, за приятелите и надеждата, че все още се справяме и държим "барута сух".
Част от атмосферата на празника е документирана от колегата полковник Шишков.


Други снимки има в ГАЛЕРИЯТА ...

Коментари?
Новини : Две години преди взривяването на Челопечене
на 2009/8/2 20:00:00

Две години преди взривяването на военната база в Челопечене имало декларации до президента, министър-председателя и военния министър

Две го­ди­ни пре­ди ин­ци­ден­та из­п­ра­тих­ме дек­ла­ра­ция до пре­зи­ден­та, ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то пре­дуп­реж­да­вах­ме за евен­ту­ал­ни взри­во­ве, ко­и­то са ре­зул­тат от за­ба­ве­на­та ути­ли­за­ция на из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си. Не бя­ха взе­ти ни­как­ви мер­ки. По-къс­но ни­кой не пое от­го­вор­ност, но за мен не­ща­та ос­та­на­ха за ви­со­ки­те ета­жи на власт­та, а не на гър­ба на ек­с­пер­ти­те – казва офицерът от резерва полковник Валентин Радев, председател на Сдру­же­нието на спе­ци­а­лис­ти­те по бо­еп­ри­па­си в Бъл­га­рия и експерт на ГЕРБ в електронното издание на вестник „Българска армия”.

Месец преди взрива цензората в печатния всекидневник „Българска армия” пропусна да окастри последното предупреждение – аз бях говорителят, зад мен стоеше мнението на експерти прякоотговарящи и прякоработещи с тази база и с тези бойни припаси. Бог беше високо, за да чуе, царят не искам и да го знам къде е бил! Взривът беше точката на обрат в моя професионален журналистически път – с властта си над мекушавата редколегия на военния вестник съставена от журналисти-апаратчици, с цялата си машина включително и службите за сигурност, военни величия ограничаваха достъпа ми до това място, бяха ме дори лъгали, а аз, пък, съм лъгал хората, които са вярвали на държавата си и на моето име като автор на информации от тази база.

Онези докопали се до етажите на властта ни имат за овци, те ни информират когато и за каквото им е угодно и премълчават онази информация, която не е в тяхна полза да знаем ние, гражданите.

Разбира се сега, когато чета откровението на Валентин Радев аз съзирам отношението на обединилите се в сдружение специалисти към забавената утилизация, а не към правото ни да знаем и да управляваме чрез назначени от нас управници, усещам между редовете неистовия повик за утилизиране, значи и за печалби за изпълнена работа. Това за работата и за печалбите не приемайте за лошо – който работи, трябва да печели. Лошото е, че сдружението е писало на президента, на министър-председателя, на военния министър и? И нищо. Сякаш те не са част от гражданското общество – толкова вестници, толкова телевизии, толкова електронни сайтове, толкова много възможности, ала е нямало желание за борба. Каква ни е на нас ползата, граждани, че някои си писали писма някому! Нас са ни имали пак за овци даващи мляко и вълна, за да има какво да разпределят и управляват овластените от нас самите.

Нека каже генерал-лейтенант Атанас Запрянов освободил наскоро длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и назначен на длъжност представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО който при наводнението на базата през 2005 г. беше заместник началник на Генералния щаб на армията какво направи той, какво направи командващият на Командването за материално и техническо осигуряване бригаден генерал Стоян Генков чието поделение бе базата в Челопечене и какво правиха въобще, освен че са си взимали парите на военните длъжности. И военниите министри Веселин Близнаков и Николай Свинаров и началниците на Инспектората на министерството на отбраната вицеадмирал Петър Петров и генерал-майор Кирил Василев. Нека кажат.

Хора, ние, „лаещите” за съжаление не сме много, но и бронираният керван на военните хрантутеници си върви толкова уверен в своята безопасност, че не ни обръща внимание. Отдолу на горе военната система е така изградена, че е непробиваема за граждански контрол, отгоре надолу за армията ни – деполитизираната уж – опасност няма, там я пазят партийни чадъри.

Коментари?
Новини : Граждански контрол над армията?
на 2009/8/1 19:00:00

Граждански контрол над армията? Вътре в нея обществото още не е надникнало.

Тези хора знаеха ли какво става в базата в Челопечене година, две и дори три преди взривовете й?

Гражданското общество контролираме ли армията – тази скъпоструваща, въоръжена и високоорганизирана сплав от хора и оръжие, на която сме поверили територията, въздушното пространство над нея и акваторията и изпълнението на политическите задължения на държавата ни? Достатъчно ли е, че в народното събрание може да бъде призован военният министър, за да отговаря на въпроси на депутати? И какво ще видим, ако опитаме да слезем надолу към преименувания вече генерален щаб и щабовете на видовете въоръжени сили, към закритите вече агенции, към дирекциите, към разпореждането с военния бюджет, военните имоти и имущества? Там всичко беше и е скрито, покрито и препокривано, всеки шеф по феодалному пази своята територийка от очите на обществото, там всеки военен задължително е лоялен към началника си, за да расте в кариерата и дори за да запази мястото си в системата. Епизодично само реалността може да пробие така изградената система – направи го преди година взривявайки се базата за разкомплектоване на бойни припаси в столичния квартал Челопечене. Изведнъж разбрахме, че била превърната в база за съхранение на взривоопасни излишъци, че била с пъти пренатъпкана, че мястото й не било в близост до населено място, че била наводнявана и след това оставена на произвола, че я охранявали цивилни старчоци. Армията беше впрегната да отстранява последствията от глупост търпяна с години и да спасява поста на началника на Генералния щаб и на министъра си. Прочистването изяло хляба на и така недостигащите военни и отбранителни способности още продължава. Не знаем и няма как да разберем колко милиони пари, труд и овеществени материални активи хвръкнаха във въздуха! А прякоотговарящи военни експерти писмено алармираха за опасността, даже и казионният военен вестник месец по-рано предупреди, че ще се взриви. И какво от това? Субординационните управленски нива и военните инспектори получаваха заплати, трупаха трудов стаж, надявайки се, че прокобата не ще се сбъдне. Инспекторатът на министерството на отбраната десетилетия добрува взаимоизгодно с армията. Произлизащите от нея главен инспектор, заместниците му и експертите дослужат в него до пенсия, или поработват следпенсионно и обслужват не обществения , а вътреведомствени интереси, и волностите на военни и цивилни величия, пишат докладчета -класифицирани! – от което нищо не следва. Така две десетилетия нашият Генерален щаб сам си правеше проверки и си пишеше положителни оценки – слабите биха обезсмислили съществуването на цялата военна администрация и командванията с щабовете им. От поста Главен инспектор на МО от 12 юни т.г. беше освободен вицеадмирал Петър Петров, чиято предишна длъжност беше първи заместник началник на генщаба. Друг го наследява – Володя Цветанов, генерал-майор. Да не би Петър Петров, предшественици и следовници да разследват онова, което сами са натворили там, откъдето идват, за да го обявят за безсмислено, за грешно, камо ли за незаконно? Няма как да стане. Затова плътнозатворилата се военна система купува вертолети без въоръжение, неносещи способности, скъпи, но непригодни бронетранспортьори. Днес все още сметната палата констатира, само и единствено законността на разходите, а не продибити ли са с парите ни способности. Днес контролираме само законността на обществените поръчки, но премълчаваме известния факт, че още в подработването на спецификацията за придобиване на техника, въоръжение, снаряжение се кодира корупцията. А колкото и спецификации да сме вече изпуснали от граждански контрол, все пак на армията предстои модернизиране и превъоръжаване.

Коментари?
Новини : Ще има ли "второ" Челопечене
на 2009/7/26 7:55:51

Вероятността за инцидент като този в Челопечене е изключена

22.07.2009 | Георги Пешев


Надяваме се, че утилизацията на излишните боеприпаси ще продължи, казва полковник от резерва Валентин Радев, председател на "Сдружение на специалистите по боеприпаси в България"

- Г-н пол­ков­ник, в на­ча­ло­то на ме­се­ца се на­вър­ши ед­на го­ди­на от взри­ва в по­де­ле­ни­не­то в Че­ло­пе­че­не. Ка­то ек­с­перт как оце­ня­ва­те слу­чи­ло­то се и то­ва, ко­е­то на­ши­те спе­ци­а­лис­ти нап­ра­ви­ха?
- Из­ми­на ед­на труд­на го­ди­на от ин­ци­ден­та в Че­ло­пе­че­не - взри­вя­ва­не­то на скла­до­ве­те с бо­еп­ри­па­си на под. 18250, съх­ра­ня­ва­щи 1500 т раз­лич­ни ви­до­ве бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ве­щес­т­ва. Ус­пях­ме да лик­ви­ди­ра­ме го­ля­ма част от пос­лед­с­т­ви­я­та. Обе­зо­па­сих­ме зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми в 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на. Най-важ­но­то е, че ня­ма жер­т­ви. Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че при по­доб­ни опе­ра­ции не лип­с­ват жер­т­ви или теж­ки на­ра­ня­ва­ния. Кол­ко­то до мес­т­ни­те хо­ра - нап­ра­вих­ме мак­си­мал­но­то за про­чис­т­ва­не на дву­ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на око­ло по­де­ле­ни­е­то и пло­щи­те до края на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на с един­с­т­ве­на­та цел те да мо­гат да об­ра­бот­ват зе­мя­та и пол­з­ват сто­пан­с­ки­те сгра­ди без опас­ност за жи­во­та. Ще при­пом­ня, че пре­жи­вя­ва­ни­я­та им бя­ха свър­за­ни с то­ва, че тряб­ва­ше да тър­пят шу­мо­ве­те от взри­во­вете при лик­ви­ди­ра­не­то на опас­ни­те нев­з­ри­ве­ни бо­еп­ри­па­си или взрив­ни ос­та­тъ­ци. Ред­но е да бла­го­да­рим на кме­то­ве­те на Че­пин­ци и Че­ло­пе­че­не за про­я­ве­но­то раз­би­ра­не и ко­рек­т­но вза­и­мо­дейс­т­вие. Дъл­жим бла­го­дар­ност и на жи­те­ли­те на квар­та­ли­те, чиито до­мо­ве бя­ха в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост с по­де­ле­ни­е­то.
- До­къ­де стиг­на лик­ви­ди­ра­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та?
- Ця­ла­та дей­ност за лик­ви­ди­ра­не на пос­лед­с­т­ви­я­та на ин­ци­ден­та пред­с­тав­ля­ва про­чис­т­ва­не на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на от епи­цен­тъ­ра, ко­е­то е око­ло 250 000 дка, от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци, раз­ле­те­ли се да­леч от мяс­то­то на взри­ва. Под про­чис­т­ва­не тряб­ва да раз­би­ра­ме ло­ка­ли­зи­ра­не­то на те­зи взрив­ни ос­та­тъ­ци и уни­що­жа­ва­не­то им на мяс­то, ако не е би­ло въз­мож­но да бъ­дат пре­мес­те­ни на оп­ре­де­ле­ни мес­та, къ­де­то се из­вър­ш­ва кон­т­ро­ли­ра­но­то им уни­що­жа­ва­не чрез взри­вя­ва­не. В спо­ме­на­та­та зо­на се включ­ват и ра­йо­нът на по­де­ле­ни­е­то, око­ло 400дка, и ед­на зо­на с осо­бен ста­тут, "Ри­бар­ни­ци-Че­ло­пе­че­не", ко­я­то е част от за­щи­те­на зо­на "На­ту­ра 2000", и ко­ри­то­то, и бре­го­ве­те на ре­ка Лес­нов­с­ка, как­то и во­до­е­ми­те в ра­йо­на и око­ло по­де­ле­ни­е­то. С прик­люч­ва­не­то на опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008" на 10 юли 2009 г. всъщ­ност за­вър­ши по­вър­х­нос­т­но­то по­чис­т­ва­не на по-го­ля­ма­та част от из­б­ро­е­ни­те пло­щи. Ос­та­ва да се про­чис­ти от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци ра­йо­нът от епи­цен­тъ­ра с площ 50 дка ед­на мал­ка част от ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то на 60 см дъл­бо­чи­на, как­то вод­ни­те пло­щи и ко­ри­то­то на ре­ка Лес­нов­с­ка. Та­зи дей­ност ще се из­вър­ши от из­пъл­ни­тел, оп­ре­де­лен чрез кон­курс за об­щес­т­ве­на по­ръч­ка, обя­вен от МО. Ос­нов­на­та дей­ност, по­вър­х­нос­т­но­то про­чис­т­ва­не на го­ля­ма­та част от за­мър­се­ни­те с опас­ни бо­еп­ри­па­си пло­щи е из­пъл­не­на в рам­ки­те на прик­лю­чи­ла­та опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008". То­ва е над 80% от дей­нос­ти­те.
- В на­ча­ло­то на го­ди­на­та по­мощ за пре­мах­ва­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та ока­за­ха аме­ри­кан­ци. Как­во по-точ­но свър­ши­ха и кол­ко вре­ме бя­ха по­лез­ни на еки­па, ра­бо­тещ край Че­ло­пе­че­не?
- В края на 2008 г., след ка­то бях­ме на­яс­но с ма­ща­би­те на ин­ци­ден­та, по­тър­сих­ме по­мощ от НА­ТО. Съ­дейс­т­вие ни ока­за­ха во­ен­ни­те ата­ше­та на САЩ у нас пол­ков­ник Дей­вид Даш Уил­мот, ка­пи­тан II ранг Скот Мъл­ви­ния, под­пол­ков­ник Ро­бърт Ма­търс и тех­ни ко­ле­ги. У нас дой­до­ха 12 ек­с­пер­ти от фир­ма "Дай­но Корп Ин­тер­не­шъ­нал", ра­бо­те­ща от име­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на САЩ. Ръ­ко­во­де­ше ги стар­ши кон­сул­тант мор­с­ки пе­хо­ти­нец Марк Ту­ба­яс. Пре­дос­та­ви­ха ни ек­с­пер­ти­за и опит за ед­нов­ре­мен­но уни­що­жа­ва­не на го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва опас­ни бо­еп­ри­па­си от сре­ден и го­лям ка­ли­бър. Учас­т­ва­ха пря­ко в про­чис­т­ва­не­то, ка­то ло­гис­тич­но­то оси­гу­ря­ва­не бе­ше на­ше. Око­ло 70-80 дни бя­ха с нас.
- Го­во­рим за пос­лед­с­т­вия. Мо­же би е ред­но да стиг­нем и до ня­как­ва ин­фор­ма­ция за при­чи­на­та, пре­диз­ви­ка­ла то­зи ка­тас­т­ро­фа­лен взрив.
- Ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та за раз­с­лед­ва­не на при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та про­дъл­жа­ва. Ня­ма пре­дим­с­т­во за ни­то ед­на от пър­во­на­чал­ни­те хи­по­те­зи. Ня­кол­ко пъ­ти се удъл­жа­ва сро­кът за пре­дос­та­вя­не на окон­ча­тел­на­та ек­с­пер­ти­за за при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та, за­що­то не е прик­лю­чи­ло окон­ча­тел­но про­чис­т­ва­не­то и не са на­ли­це всич­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва, ма­те­ри­а­ли и т.н.
- Как­то пре­ди ме­се­ци, та­ка и се­га, е ред­но да се за­пи­та­ме да­ли има опас­ност от дру­ги по­доб­ни ин­ци­ден­ти с бо­еп­ри­па­си, взрив­ни ве­щес­т­ва...
- След ста­на­ло­то в Че­ло­пе­че­не МО взе не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за обе­зо­па­ся­ва­не на дру­ги­те по­де­ле­ния, съх­ра­ня­ва­щи бо­еп­ри­па­си. Ка­то спе­ци­а­лист счи­там, че ве­ро­ят­ност­та за по­до­бен ин­ци­дент е из­к­лю­че­на. Ос­но­вен ар­гу­мент за твър­де­ни­е­то ми е, че по­де­ле­ни­е­то в Че­ло­пе­че­не бе­ше с осо­бен ста­тут на по­де­ле­ние, в ко­е­то се съ­би­рат и съх­ра­ня­ват най-ста­ри­те бо­еп­ри­па­си. Мно­го от тях са опас­ни, за­що­то са па­дали ня­къ­де, на­ра­ня­ва­на е по­вър­х­ност­та им по вре­ме на съх­ра­не­ние и т.н. Ще до­ба­вя и на­вод­не­ни­е­то през 2005г., ко­е­то е по­то­пи­ло в 1,5 м во­да ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то, т.е. има на­ли­це опас­но въз­дейс­т­вие за съх­ра­не­ни­е­то на бо­еп­ри­па­си­те. Ка­то пред­се­да­тел на Сдру­же­нието на спе­ци­а­лис­ти­те по бо­еп­ри­па­си в Бъл­га­рия тряб­ва да от­бе­ле­жа, че две го­ди­ни пре­ди ин­ци­ден­та из­п­ра­тих­ме дек­ла­ра­ция до пре­зи­ден­та, ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то пре­дуп­реж­да­вах­ме за евен­ту­ал­ни взри­во­ве, ко­и­то са ре­зул­тат от за­ба­ве­на­та ути­ли­за­ция на из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си. Не бя­ха взе­ти ни­как­ви мер­ки. По-къс­но ни­кой не пое от­го­вор­ност, но за мен не­ща­та ос­та­на­ха за ви­со­ки­те ета­жи на власт­та, а не на гър­ба на ек­с­пер­ти­те.
- Ре­ал­но през 2008 г. из­не­над­ва­що след взри­ва в Че­ло­пе­че­не ути­ли­за­ци­я­та стар­ти­ра. До­къ­де стиг­нах­ме?
- Днес от­но­во ути­ли­за­ци­я­та спря. Ос­та­на­ха при­тес­не­ни­я­та на ек­с­пер­ти­те. Пър­во лип­с­ва кон­т­рол от стра­на на ръ­ко­вод­ни ор­га­ни вър­ху да­де­ни­те за ути­ли­за­ция бо­еп­ри­па­си през ок­том­в­ри 2008 г. Вто­ро­то при­тес­не­ние е, че за по-го­ля­ма­та част от из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си все още не е обя­ве­на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка и те са в скла­до­ве­те на БА. На­деж­ди­те на ек­с­пер­ти­те са, че но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во на МО ще се срещ­не със спе­ци­а­лис­ти­те и след ка­то се изяс­ни про­фе­си­о­нал­но си­ту­а­ци­я­та, ще се взе­ме ре­ше­ние за про­дъл­жа­ва­не на ути­ли­за­ци­я­та.

Коментари?
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 18 »От Галерията
Ванката и Колев
Потребителски вход