Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
Търсене« 1 ... 13 14 15 (16) 17 18 19 ... 26 »
Новини : Закриването на полигона в Змейово и ВПК
на 2009/7/2 21:06:03


Закриването на полигона край Змейово ще се отрази на отбранителната индустрия, според експерт
02 юли 2009 | 14:09 | Агенция "Фокус"
София. Ако се закрие полигонът край Змейово, това означава да се спре работата на някои от заводите в отбранителната промишленост. Това коментира пред Агенция „Фокус” полковник о.р. ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентин Радев, председател на Управителния съвет на Сдружението на специалистите по боеприпаси. По думите на му на този полигон много от заводите от военнопромишления комплекс правят своите изпитания на своята продукция като например боеприпаси от малък и по-голям калибър и взриватели. Според Радев полигонът е уникален. „Друг такъв полигон няма не само в страната, но и на Балканите. В Европа са може би няколко такива с тези размери и подобно оборудване”, каза ще той. По думите му не може да се говори за преместване на оборудването на полигона. Той даде пример с изградените там два тунела за стрелково оръжие: „Това са бетонови съоръжения, които трябва да се разрушат. Има бетонови площадки с изградена съответната инфраструктура за провеждане на изпитания на боеприпаси.”
Според него полигонът е място където се правят и изпитания за научни цели, а така също изпитания провеждат и чуждестранни специалисти. Според Валентин Радев цялата зона на полигона трябва да бъде прочиствана поне две или три години, за да бъде дадена на Държавната агенция по горите или на Министерството на земеделието.
Юлиан ХРИСТОВ

Коментари?
Новини : Декларация против прибързаното решение за решаване съдбата на полигона в Змейово
на 2009/7/2 10:30:00

До медиите

Копие на вниманието на:

Президента на Р България и

Главнокомандващ на Българската армия

Г-н Георги Първанов

Министър-председателя на Р България

Г-н Сергей Станишев

Министъра на отбраната на Р България

Г-н Николай Цонев

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на

Сдружението на специалистите по боеприпаси в България

Относно: Закриването на Централния артилерийски технически изпитателен
полигон - Змейово

Експертите от Сдружението на специалистите по боеприпаси и професионалната общност сме изненадани и силно притеснени от огласеното на пресконференция на 30 юни в гр. Ст. Загора решение на министъра на отбраната за стартиране на процедура по закриване на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) - Змейово.

Изпълнението на това решение ще доведе до:

- невъзможност за изпитвания за оценка на функционалните характеристики на боеприпасите от складовете на Българската армия;

- невъзможност за изпитване на нови боеприпаси от среден и по-голям калибър и елементи за тях, произведени от отбранителната индустрия на страната от независим държавен орган, какъвто е ЦАТИП;

- спиране за неопределено време на научноизследователската дейност в областта на боеприпасите и новите въоръжения, свързана с техните полигонни изпитвания.

Считаме, че посочените аргументи за закриване на ЦАТИП и преместването на дейността и съоръженията на полигона на Полевия учебен полигон „Корен” (ПУП „Корен”) са необосновани и непрофесионални, а министъра на отбраната е подведен.

Непрекъснатите притеснения на обществото, че дейностите на полигона са причина за обгазяването на гр. Ст. Загора” не са професионален аргумент. По безспорен начин с Доклада на временната анкетна комисия на парламента за обгазяването на Ст. Загора с председател депутата Владимир Дамгов, професор от БАН, още през месец септември 2005 г., бе доказано, че полигонът в Змейово не е замърсител в района. Резултатите от проверката на комисията и заключенията на доклада бяха приети със 124 „За”, само двама „Въздържали се” и нито един глас „Против”от народните представители и подкрепени от професионалната общност.

Логично е, че преместването на ЦАТИП от Змейово в ПУП „Корен” ще породи същите, макар и необосновани, „притеснения” в жителите на населените места около ПУП „Корен”, включително в жителите на близките градове Хасково и Харманли.

Аргументът, че „разходите за преместването са няколко пъти по-малко от средствата, необходими за поддържането” е неверен, тъй като част от съоръженията на ЦАТИП не могат да бъдат премествани. Те трябва да бъдат разрушени и наново изграждани.

На ръководството на министерството на отбраната трябва да е било известно, че ЦАТИП съществува повече от 30 години и на полигона са извършвани освен изпитвания на нова продукция въоръжения и боеприпаси и изпитвания за оценка на функционалните характеристики на боеприпасите от складовете на Българската армия. С решението да се закрие ЦАТИП, изпълнението на тези дейности за неопределен период от време се прекретява, а изпитването на боеприпаси от среден и голям калибър, а това означава и производството им от търговските дружества от отбранителната промишленост, става практически невъзможно. Със сигурност основните производители на боеприпаси в страната ще реагират остро на това решение, тъй като то ги обрича на фалит или прекратяване на производството на основни номенклатури боеприпаси и елементи за тях.

Предаването на съответните площи от територията на ЦАТИП на Агенцията по горите и на Министерството на земеделието, каквото е предложението, е също невъзможно. Огромни площи от района на полигона са „замърсени” с взривни остатъци и невзривени снаряди, останали под повърхността на земята, въпреки стриктният отчет за водене на неразривите през последните години. Тези площи задължително трябва да бъдат „прочистени” по технологията, предвидена за прочистване на района на взривеното поделение в Челопечене, отнемаща години високо специализиран труд.

Могат да се изредят още редица аргументи за ненавременното и необосновано решение за закриване на ЦАТИП и преместването му на неподходящо място, каквото е ПУП „Корен”.

Като имаме предвид дори само няколкото изброени факта считаме, че вземането на решение за закриване на ЦАТИП е въпрос от национално значение и не е по силите и компетенцията на Министерството на отбраната да го реши самостоятелно.

Категорични сме в оценката си, че обявеното решение за закриване на ЦАТИП от министъра на отбраната е прибързано, необосновано и неизпълнимо в полза на националния интерес без участието на широк кръг от експерти от министерството на отбраната и търговските дружества от отбранителната промишленост.

Ние, експертите в областта на въоръжението и боеприпасите, настояваме пред президента на Р България и главнокомандващ на Българската армия, министър-председателя и министъра на отбраната обявеното решение за закриване на ЦАТИП да бъде преразгледано. Да бъде проведен експертен дебат с участие на професионалната общност и всички заинтересовани страни за вземането на експертно обосновано и в максимална защита на националния интерес решение за съдбата на ЦАТИП.

Председател на Управителния съвет на Сдружението

на специалистите по боеприпаси в България:

Полковник о.р. ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентин Радев

София, 02 юли 2009 г.

Коментари?
Новини : Решение за закриване на ЦАТИП - Змейово
на 2009/7/1 10:40:00
Новини

Централният артилерийски технически изпитателен полигон – Змеево ще бъде закрит

вторник, 30 юни 2009

Министърът на отбраната Николай Цонев обяви днес, 30 юни, на пресконференция в Стара Загора, решението да бъде закрит Централният артилерийски технически изпитателен полигон - Змеево. Това решение е взето на базата на детайлна цивилна и военна експертиза и на направения икономически анализ за целесъобразното използване на полигона.

Министър Цонев посочи, че е икономически нецелесъобразно 86 000 декара земя да бъдат използвани само за изпитания на нови боеприпаси. Друг съществен аргумент за това решение са непрекъснатите притеснения на обществото, че дейностите на полигона са причина за обгазяването на Стара Загора. Това уронва престижа на армията и не трябва да се допуска, отбеляза министърът. Доказано е, че досегашната дейност на полигона не е причинявала замърсяване на околната среда в региона, подчерта той.

Министерството на отбраната стартира процедура по предоставянето на 65 000 декара от земята на полигона на Държавната агенция по горите. Останалата част от земята на полигона ще бъде предоставена на Министерството на земеделието и храните.

Коментари?
Новини : Уникална идентификация на взривните вещества
на 2009/5/8 5:40:00
Новини

Всяко взривно вещество, независимо от размера на неговата опаковка, ще притежава уникална идентификация. Тя ще позволи проследяването му от мястото на производство и първото пускане на пазара до крайния потребител и употреба. Това е записано в промените в Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, които утре правителството ще трябва да одобри.

Промените се налагат във връзка с транспониране на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели. Новите разпоредби влизат в сила от 5 април. Целта е да не се допускат злоупотреби и кражби, като същевременно се улеснят правоприлагащите органи при установяване на произхода на загубени или откраднати взривни вещества.

Документът предвижда още всеки обект за производство на взривни вещества за граждански цели на територията на страните-членки от ЕС да получава собствен трицифрен код от компетентния национален орган на държавата, в която е установен. Въвежда се изискването производителите и търговците в сектора на взривните вещества да създадат и поддържат система за проследяване на взривното вещество през целия му жизнен цикъл – т. е., от мястото на производство и първото му пускане на пазара до крайния му потребител и употреба. Тези данни ще бъдат съхранявани за период от 10 години след доставката на веществата, дори в случаите, когато предприятието е прекратило дейността си. Производителите и търговците са длъжни, при поискване от компетентния национален орган, да представят тази информация.

www.vsekiden.com

Коментари?
Новини : Нова книга в сектора за сигурност
на 2009/4/5 19:00:00

На 3 април 2009 г. в хотел „Радисън” бе представена книгата „Сигурност и обществен ред. Състояние, проблеми, перспективи.” с автори Бойко Славчев и Веселин Вучков. Книгата се издава с подкрепата на германската фондация „Конрад Аденауер” от издателството за правна литература „Фенея”.


И двамата автори са с богат опит в структурите на МВР. Юристи са по образование и основно занятие с множество самостоятелни и колективни публикации в областта на сигурността.

Книгата всъщност представлява тематичен подбор на техни статии и публикации основно в периодичния печат по актуални въпроси на сигурността и обществения ред през последните години.

Читателите ще забележат умението и на двамата автори да поднасят своите анализи по увлекателен и достъпен начин за широката публика за която са предназначени, без да страда научността и фактологията на разглежданите събития.

Нас 250-те страници представляват увлекателно четиво не само за специалисти в сектора на сигурността и отбраната, но и за широк кръг читатели изкушени от темата. В тези страници няма да намерите пикантерии и разкази за частни случай. По-скоро преобладават анализите и нещо повече предлагат се решения на важни и злободневни проблеми на обществото и държавата.

Когато затворите прочетена и последната страница на книгата, вероятно като мен, ще благодарите на авторите за смелата гражданска позиция, за това, че са имали и продължават да имат куража да говорят и пишат за слабостите на системата на сигурността, за слабости на законовата уредба в сектора, за слабости в Министерството на вътрешните работи, за проблемите около ДАНС, за незадоволителната статистика в сектора. Както споделя единия от авторите в една от статиите в книгата „… защото искам за това да се говори. Дори предпочитам да не бъда прав, вместо да мълча. И вместо да мълчим. …”. Повечето материали в книгата провокират към говорене, към съпричастност, към активност и действие за подобряване на средата за сигурност и обществения ред в страната. Този провокация към всички нас и примера на двамата автори е може би в основата на това полезно и навременно издание. Днес когато сме посочени от нашите партньори в Европа като неспособни да се справим с корупцията някои „бие камбаната” и ни подканва към съпричастност и повече отговорност на собствените ни действия.

Любознателния читател ще намери и любопитни статистически данни за Министерството на вътрешните работи, за числеността на служителите, размера на финансиране от брутния вътрешен продукт на страната, рейтинга на полицията и всичко това в сравнение с европейските стандарти.

Това е поредната книга в личната ми библиотека към която ще се връщам често. Препоръчвам я на всички, занимаващи се професионална в областта на сигурността, обществения ред и отбраната и на тези, които искат да се потопят в професионалните анализи на средата за сигурност и да получат експертна информация за актуалните проблеми в сектора.

Специална благодарност на представителите на фондация „Конрад Аденауер” в България, които направиха възможна срещата между читателите и книгата „Сигурност и обществен ред. Състояние, проблеми, перспективи.” с автори Бойко Славчев и Веселин Вучков.

Книгата вече може да се закупи на свободния пазар.

Коментари?
« 1 ... 13 14 15 (16) 17 18 19 ... 26 »От Галерията
Благотворителност 1
Потребителски вход