КОНСУЛТАЦИИ


 КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


Членове на Сдружението са известни учени с научни степени и звания, които са висококвалифицирани специалисти в областта на въоръжението и боеприпасите. Голямата част от тях предоставят своята експертиза като вещи лица към Областните съдилища, извършват консултантска дейност на държавни органи, общински администрации, различни институти, университети, висши и средни учебни заведения, търговски дружества и частни лица в следните направления, свързани с тяхната професионална квалификация:

1. 
Обследване и оценка на диверсионно-терористичната уязвимост на обществени сгради и граждански обекти

2.
Консултации, свързани с оръжие, боеприпаси (включително за колекционерски нужди), взривни вещества и взривни устройства, утилизация на боеприпаси

3.
Независима експертиза и контрол на качеството при приемане на продукция – изделия с военно предназначение, техническа и конструкторска документация или научноизследователски проекти в областта на специалната продукция

4.
Лекции и краткосрочни курсове пред служители на държавни, неправителствени и други организации, обществени групи, преподаватели, студенти и ученици в областите:

Ø      “Импровизирани взривни устройства и защита от тях”

Ø      “Съвремени технологии за утилизация на боеприпаси”

Ø      “Защита на автомобила, дома и офиса от взривяване”

Ø      “Защита на автомобила, дома и офиса от прострелване със
 стрелково оръжие”

Ø      “Оръжията на тероризма и защита от тях”

Ø      “Нестандартни оръжия”

Ø       “Несмъртоносни оръжия”

Ø      “Индивидуални средства за защита от стрелково оръжие”

Ø       “Балистика на съвременните куршуми и снаряди”

Ø      “Технически средства и системи за защита”
 

5.
Работа като вещи лица и експерти по оръжие (включително ловно и газово), боеприпаси, аеродинамика, балистика, взрив и взривни вещества

6.
Сертифициране на фирми и специалисти за изпълнение на дейности по утилизация на боеприпаси

7. 
Рецензиране на статии, книги, филми и други информационни материали


This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=75