Речници по боеприпаси
ИЛЮСТРОВАН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО БОЕПРИПАСИ
 тълковен
военен Речник на Английски езикИЛЮСТРОВАН РЕЧНИК
(списък) на най-често срещаните абревиатури (акроними) и съкращения на английски език, свързани с боеприпасите, с техни елементи и със системи от които се изстрелват, тяхната транскрипция на английски език, превод на транскрипцията на български език и тяхна снимкаАНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
ДЕФИНИЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРСКАТА АРТИЛЕРИЯ.
Част 2 - Боеприпаси, взриватели и снаряди. Атор - Тони ди Жулиян
(Definitions and Information about Naval Guns.
Part 2 - Ammunition, Fuzes and Projectiles.
By Tony DiGiulian)


This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=5