Справка основни проекти в МО

СПРАВКА

за основните проекти за модернизация на въоръжените сили

на Република България

I. Проект “Превъоръжаване на въоръжените сили с автомобилна техника”.

1. Основната цел е повишаване на показателите на автомобилната техника на въоръжение в Министерството на отбраната и Българската армия с цел съвместимост с показателите на автомобилната техника на въоръжение в армиите на страните-членки на НАТО.

2. Основни задачи:

- повишаване проходимостта на автомобилите и преминаване към автомобили с дизелови двигатели, с по-нисък разход на гориво;

- повишаване на военнотехническото ниво на автомобилната техника в съответствие със съвременните изисквания за бойна ефективност и доближаване до параметрите на аналогичните образци техника на въоръжение в страните-членки на НАТО.

- достигане на оптимална икономичност и ергономичност;

Изпълнението на проекта осигурява окомплектоването на подразделенията от активните сили с автомобилна техника, отговаряща на критериите за бойна ефективност на автомобилната техниката на въоръжение в страните-членки на НАТО.

3. време за реализация

в ремето за реализация на проекта зависи от финансовото осигуряване. По решение на Министерския съвет е избран стратегически партньор, с който има сключен рамков договор за доставка, интегрирана логистична поддръжка и следпродажбено обслужване на превозни средства. с този договор се установява изключително стратегическо партньорство за подмяна на колесни превозни средства на Българската армия до 2020 г.


II. Проект “Придобиване на нови вертолети за Военновъздушните сили и Военноморските сили и модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24 от състава на ВВС на Българската армия".

1. Основната цел е придобиване на нови вертолети за ВВС и ВМС и извършване на ремонт, удължаване на техническия ресурс и поддържане на авиационната техника и въоръжение в изправност, модернизация на авиониката за постигане на оперативна съвместимост със стандартите на НАТО и изискванията на ИКАО за комуникационно и навигационно осигуряване, включително системи за опознаване и визуализация на информацията.

2. Основната задача е е използването на авиационната техника до 2014 - 2016 година и подновяване на вертолетния парк на Българската армия за повишаване на оперативните и бойни възможности и постигане на оперативна съвместимост за участие в съвместни операции на НАТО.

3. време за реализация

Предвижда се периодът за възстановяване и модернизация на хеликоптерите, както и закупуването на нови такива, да обхваща 2005 - 2013 година.


III. Проект "Придобиване на нов многоцелеви изтребител" (възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29).

1. Основната цел е придобиването на ескадрила многоцелеви изтребители, оборудвани със съвременно електронно оборудване по стандартите на НАТО и съответното въоръжение и възстановяване на летателната годност на МиГ-29.

2. Основната задача еизпълнение на широк спектър от задачи на Военновъздушните сили, участие в съвместни операции на НАТО и удължаване срока на експлоатация на МиГ-29.

3. време за реализация

Периодът за възстановяване на летателната годност на МиГ-29, доставка на ескадрила многоцелеви изтребители, както и за закупуване на спомагателно имущество, техника, оборудване и обучение на екипажите и обслужващия персонал, обхваща 2005 - 2015 г.


IV. Проект “Придобиване на нови транспортни самолети”.

1. Основната цел е замяна на съществуващите транспортни самолети на въоръжение в Българската армия с нови тактически въздушни транспортни самолети.

2. Основната задача еосигуряване на целия спектър от задачи за превоз на товари, материали, войски и десантни подразделения, изпълнение на задачи по патрулиране на морски райони, търсене и спасяване, медицинска евакуация и др.

3. време за реализация

Периодът за доставка на до 10 транспортни самолета, както и за закупуване на спомагателно имущество, техника, оборудване и обучение на екипажите и обслужващия персонал обхваща 2004 - 2007 г.

 

V. ПроектПроектиране и строителство на кораб клас “многоцелева корвета ”

1. основна цел e отговаряне на изискванията на НАТО и обновяване на корабния състав на Военноморските сили (ВМС).

2.Основни задачи:

- запазване на бойния потенциал на ВМС след изтичане на срока на служба на корвети (2010 г);

- участие в операции по осигуряване на морския суверенитет на Република България и участие в колективната защита на Алианса;

- участие в операции по борба с тероризма и незаконен трафик на хора, оръжия и наркотици.

Във ВМС е изготвена военна корабостроителна програма (ВКП), която е приета с решение на МС № 52/1997 г. и следва да бъде реализирана като национална програма. Чрез изпълнението на ВКП ще бъде подновен корабният парк на ВМС, започвайки с бойни кораби от типа корвети и миночистачи и след това със спомагателни кораби.

3. Време за реализация

Превъоръжаването на ВМС с нови кораби е удачно да започне с 4 бр. многоцелеви и ракетни корвети, което е основен приоритет за по-нататъшното развитие на флота.

- дефиниране и проектиране на челния кораб – около 24 месеца;

- строителство на 4 бр. корвети - около 7 години.

 

VI. Проект “Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – “Екран””

1. Цел и задачи

Основната цел е опазване суверенитета на морските граници и постигане на съвместимост за управление на корабоплаването със стандартите на НАТО.

До края на 2007г. Военноморските сили на Република България да отговарят на изискванията на стандартизационните споразумения с НАТО.

Системата ще подпомага и осигурява изискванията на Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи.

Министерството на отбраната осигурява военновременната част.

Военноморските сили са водещата институция за изграждането на центъра за управление на корабоплаването.

2. Период на изпълнение: до края на 2007 г.

 

VII. “Придобиване и модернизация на кораби “ second hand ”

1. Основна цел: Осигуряване участието на ВМС в коалиционни операции под егидата на НАТО и изпълнение на изискванията на Алианса.

2. Основната задача: Възстановяване и модернизация на част от бойните кораби и съответствие с изискванията на Алианса. Изпълнение на задачи в състава на коалиционни сили.

3. Време за реализация: Предвижда се проектът да се реализира в периода 2005 – 2007 г.

 

VIII. Проект “ O комплектоване на батальон от силите за разполагане със снаряжение и лагерно–походно имущество, съвместимо с изискванията на НАТО”

1. Основната цел е осигуряване на един батальон от Силите за разполагане с лагерно-походно имущество за изпълнението на мисии и задачи извън територията на страната.

2. Основната задача е осигуряване на необходимото снаряжение и лагерно - походно имущество, отговарящо на изискванията на НАТО и осигуряващо оборудването на полеви лагер в широк диапзон климатични условия (-20 до + 50).

3. в реме за реализация – предвижда се проектът да завърши до 2007 г. Имайки предвид острата необходимост от тези средства в момента, проектът ще се изпълнява приоритетно.

 

IX. П роект “Развитие на средствата за комуникационно-информационно осигуряване “

1. Основната цел е осигуряване на Силите за развръщане за изпълнението на определени специални мисии и задачи.

2. Основната задача еосигуряване на необходимото комуникационно и информационно оборудване, съвместимо с изискванията на НАТО.

4. време за реализация

Периодът за реализация на проекта обхваща 2004-2010 г.

 

X. Проект “Национална програма за утилизация и унищожаване на излишните бойни припаси”

1. Основна цел – безопасно, в съответствие с екологичните изисквания и своевременно утилизация и унищожаване на излишните въоръжения и техника на територията на страната.

2. Основна задача – Утилизция и унищожаване на 80 000 тона боеприпаси. Създаване на условия за запазване на здравето и живота на участващия в процеса личен състав, запазване на околната среда и спазване на законовите изисквания при търговията с въоръжение.

3. време за реализация – Предвижда се проектът да се реализира между 2005 и 2015 година. За целта е разработена национална програма, която е приета от Министерски съвет и предстои разглеждането й в Народното събрание.

 

XI. Проект “Придобиване на системи за разузнаване, ранно предупреждение и мониторинг на ядрени, химически и биологически агенти”

1. Основната цел е подобряване на бойните възможности и повишаване на готовността на подразделенията за Ядрена, химическа и бактериологична защита и екология (ЯХБЗ и Е) на Сухопътни войски, чрез постигане на оперативна, тактическа и техническа съвместимост с аналогичните формирования на страните-членки на НАТО.

2. Основната задача емодернизиране на част от съществуващите и превъоръжаване с нови образци технически средства за ЯХБЗ и Е.

Приоритет при изпълнението на тези задачи имат формированията от активните сили, участващи в операции под командването на НАТО и от състава на многонационални формирования.

С изпълнението на проекта се осигурява подобряване на бойните възможности на общовойсковите подразделения и на подразделенията за ЯХБЗ.

3. време за реализация

Периодът за реализация на проекта, както и за закупуване на необходимото имущество и техника обхваща 2004-2007 г.

This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=46