Връзки

Ако желаете да публикуваме Ваш линк пишете ни на адрес: admin@asabulgaria.com


***

Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО - България (АЗКОН)

Българска асоциация на вещи лица и експерти (ВЛЕК)

Българска Национална Асоциация на Собствениците на Огнестрелно Оръжие (БНАСОО)

Българският сайт за късо оръжие (pishtov.com)

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (Народно Събрание)

Министерството на отбраната на Р България (МО)

Сдружение на взривните инженери в България (СВИБ)

Страница за изследване на престъплението (kriminalist.info) - сайт с информация за престъплението, поднесена по достъпен начин  с цел да бъде от полза в много насоки.


Army Engineers Association (AEA)

European Cartridge Research Association  (E.C.R.A.)

European Organisation of Military Associations (EUROMIL)

Federation of American Scientists (FAS)

George C. Marshall European Center for Security Studies

International Ammunition Association (IAA)

International Society of Explosives Engineers (ISEE)

North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Scandinavian Ammunition Research Association (SARA)

Society of American Military Engineers (SAME)


This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=29