За насКои сме ние?

Създаване
Сдружението на специалистите по боеприпаси в България (ССББ) е регистрирано в съда на 14 юли 2005 г. в гр. София

Учредители
1. Ангел Георгиев Крумов
2. Валентин Иванов Радев
3. Диан Георгиев Хасабалиев
4. Дичко Георгиев Апостолов
5. Марин Иванов Иванов
6. Николай Нейков Нейков
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Обединяване и организиране на военните специалисти по боеприпаси в единна, независима
  браншова организация за защита на техните интереси

2. Подпомагане на професионалната реализация и подобряване на обществения статус на своите
членове

3. Организиране и подпомагане участието в международния обмен на специализирана литература,
елементи на боеприпаси и боеприпаси, които не са забранени за колекциониране

4. Съдействие за издигане авторитета на експертизата по боеприпаси, барути, взривни вещества,
балистика и аеродинамика на куршуми, снаряди, бомби и ракети, както и за повишаване на
професионалната култура в бранша

5. Създаване на общностен дух на специалистите по боеприпаси и обединяване на техните усилия
за постигане на горните цели


Индивидуални членове

Александър Господинов Александров, о.з.
Ангел Георгиев Крумов, о.з. полк. доц. д-р
Антоний Василев Кьосев, о.з.
Боян Миланов Петков, о.з. полк. проф. дтн
Божидар Цветанов Ценков, о.з.
Валентин Ангелов Манов, о.з. подп.
Валентин Веселинов Георгиев, о.з. полк.
Валентин Иванов Радев, о.з. доц. д-р
Владимир Тодоров Ганчев, о.з.
Георги Цветков Цвятков, подп.
Диан Георгиев Хасабалиев, о.з.
Дичко Георгиев Апостолов, о.з.
Евгени Николов Попов, о.з. полк.
Захари Велчев Даскалов, о.з. д-р
Иван Атанасов Станев, о.з. подп.
Илия Тодоров Мърхов, подп.
Коста Богданов Сарайдаров, о.з. подп.
Красимир Александров Стайков, о.з.
Красимир Гочев Калев, полк. доц. д-р
Красимир Иванов Петров, полк. д-р
Любен Тончев Тончев, о.з. полк.
Марин Богданов Тарев, о.з.
Марин Иванов Иванов, о.з. полк.
Марко Димитров Димитров, о.з. д-р
Николай Весков Николов, полк. д-р

Николай Кирилов Лазов, о.з. полк.

Николай Нейков Нейков, о.з. полк. д-р

Огнян Димитров Чалъков, о.з. подп. д-р

Пеньо Николов Пенев, о.з. подп.

Ради Христов Ганев, о.з. полк. доц. д-р

Станчо Петков Петков, о.з. проф. д-р

Стефан Иванов Додуров, о.з. подп.

Тони Атанасов Бечев, о.з.


Колективни членове
Научно-производствена лаборатория по "Боеприпаси" към "Арсенал" АД, гр. Казанлък
Търговско дружество "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Габрово


Почетни членове

___________________________________
I О.з. полк. инж. Николай Кирилов ЛАЗОВ I


За контакти

Валентин Радев
бл. 524-Б-1-2

ж.к. Дружба 2

София 1582

Моб. тел. +359 888 40 67 50
e-mail:  v-radev@asabulgaria.com

Електронни адреси
a-krumov@asabulgaria.com           Ангел Крумов            -    предеседател на УС на ССББ

m-ivanov@asabulgaria.com            Марин Иванов          -    секретар на УС на ССББ 

n-nikolov@asabulgaria.com            Николай Николов     -    член на УС на ССББ

   
---

a-aleksandrov@asabulgaria.com   Александър Александров
v-radev@asabulgaria.com                Валентин Радев
v-georgiev@asabulgaria.com
         Валентин Георгиев
v-manov@asabulgaria.com              Валентин Ангелов Манов
v-ganchev@asabulgaria.com       Владимир Ганчев
g-cw9tkow@asabulgaria.com      Георги Цвятков

d-hasabaliev@asabulgaria.com      Диан Хасабалиев
z-daskalov@asabulgaria.com          Захари Даскалов
i-stanev@asabulgaria.com               Иван Станев 
i-marhov@asabulgaria.com             Илия Мърхов
k-kalev@asabulgaria.com           Красимир Калев
k-staikov@asabulgaria                Красимир Стайков

k-saraidarov@asabulgaria.com       Коста Сарайдаров
l-tonchev@asabulgaria.com             Любен Тончев
m-tarev@asabulgaria.com           Марин Тарев
m-dimitrov@asabulgaria.com       Марко Димитров
n-nikolov@asabulgaria.com             Николай Николов
n-neikov@asabulgaria.com
             Николай Нейков

o-chalakov@asabulgaria.com      Огнян Чалъков

p-penev@asabulgaria.com               Пеньо Пенев

r-ganev@asabulgaria.com                Ради Ганев   

s-petkov@asabulgaria.com          Станчо Петков

s-dodurov@asabulgaria.com        Стефан Додуров

t-bechev@asabulgaria.com          Тони Бечев

expal@asabulgaria.com                      ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ АД
This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=2