Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
ТърсенеДжобната артилерия

"Джобната артилерия" влиза в бой с терора

Българските гранати са известни от времето на фронтовите операции

Светлинно-звукови гранати са необходими при мироопазващи и мироналагащи операции, могат да се ползват от подразделения на полицията, твърди опитният оръжейник професор Боян Петков

Днес основателен интерес предизвиква оръжието, което някога шеговито са наричали "джобна артилерия". Трябва да признаем, че днес неговото използване е едно от актуалните, защото е ефективно по време на локални конфликти и във всяка една битка с тероризма. Вярно е, че мина времето на чисто класическите ръчни гранати. Стигна се до разработки и модификации, които са плод на техническия гении.

В нашата армия продължават да са на въоръжение отбранителните ръчни гранати РГО-78 и настъпателните РГН-86. И двете гранати са български разработки и по своята ефективност бяха най-добрите по време на Варшавския договор, като превъзхождаха съществуващите тогава руски 1,3 до 1,8 пъти. Особено уникални параметри бяха постигнати с РГН - 86, която по ефективност се доближава до отбранителните, а същевременно осигурява безопасно разстояние за хвърлящия 25 м. Тези две гранати е целесъобразно и в перспектива да останат на въоръжение.

В новото време относително самостоятелно направление представляват ръчните звуково-светлинни гранати. На този етап е налице широко разнообразие в техните конструкции, но принципът им на действие е почти един и същ. Като правило всички те се задействат от пиротехническа запалка с ударно-дистанционно или комбинирано действие, твърди професор Боян Петков, който е сред най-елитните наши въоръженци и голяма част от кариерата му е посветена на нови разработки. Корпусът им е изготвен от различен конструкционен материал, но във всички случаи той е с минимално осколочно действие. За получаването на необходимия светлинно-звуков ефект се използват най-различни състави от горящи високо-калорийни състави и богати на кислород вещества. Такива са например гранатите, показани на фиг. 1, 2 и 3.

Проф. Боян Петков

В някои случаи светлинният ефект е засилен до такава степен, че гранатата се превръща в звуково-заслепяваща, каквато е показана на фиг. 3. В други случаи гранатите могат да се използват като стационарни. Тогава те се задействат дистанционно. Освен това има гранати, в чиято основна конструкция са вградени допълнителни светлинно-звукови елементи, задействащи се с помощта на пиротехнически закъснители и предизвикващи допълнителен шок (фиг.4). В повечето случаи възпламеняването на светлинно-звуковия състав се извършва по класически начин т.е. от запалителния състав на пиротехническата запалка или взривателен механизъм. Този случай е показан на (фиг.5). Освен товав последно време като перспективни гранати се очертават тези, в конструкцията на които са предвидени допълнителни осколочни елементи. След взривяване на гранатата същите осигуряват допълнително кинетично въздействие на вградените в конструкцията шрапнели или елементи върху правонарушителите или терористите.

В тази област е дискусионен въпросът за степента на окомплектоване на пехотните подразделения със светлинно-звукови гранати. Според нас би било целесъобразно с такива гранати да се комплектоват само подразделения за участие в мироопазващи и мироналагащи мисии и някои подразделения от военната полиция, когато същите ще участват в изпълнението на специални задачи по обезопасяване и залавяне на правонарушители.

Фиг.1 Стационарна светлинно-звукова граната:

1.- корпус от материал с ниска осколочност; 2.- пиротехнически състав; 3.-иницииращ механизъм с възпламенител; 4.- опора (постамент)

Фиг.2 Ръчна светлинно-звукова граната:

1.- корпус на гранатата; 2.-светлинно-звуков състав; 3.-ударно възпламенителен механизъм.

Фиг.3 Ръчна звуково-заслепяваща граната:

1.-корпус на гранатата; 2.-основен светлинно-звуков състав; 3.-допълнителен заслепяващ състав; 4.-иницииращо възпламенитело устройство.

Накрая ще се спрем на така нареченото "специално оръжие". Във всяка конкретна армия тази група оръжие е строго специфична и зависи от редица фактори, в основата на които са заложени преди всичко вижданията на съответните страни за предназначението на специалните войскови части в армията и дали такива части се предвиждат за решаване на определени и несвойствени за армията задачи. Преди всичко това специално оръжие се използва от малки разузнавателни подразделения, изпълняващи задачи в тила на противника и задачи в населени места, заети от противникови сили. В зависимост от вида и сложността на тези задачи конструкцията на специалното оръжие е най-разнообразна. Налага се непрекъснато да се работи в това направление и да се търси обновление, диктувано от съответната обстановка и най-вече от противодействието срещу терора.

Георги Пешев

Фиг.4 Граната с допълнителни светлинно-звукови елементи:

1.-корпус на граната; 2.-основен светлинно-звуков състав; 3.-обособен допълнителен елемент със светлинно-звуков ефект; 4.- пирозакъснител с изхвърлящ заряд; 5.- иницииращ възпламенителен механизъм.

Фиг.5 Ръчна светлинно-звукова граната с класически дистанционно-взривателен механизъм:

1.-дистанционно-взривателен механизъм; 2.- корпус на гранатата

 

 

 
    

От Галерията
Козарско
Потребителски вход